Yisad


YİSAD TARİHÇE

Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği; Yassı çelik ithalat, ihracat ve ticaretini yapanlar ile bu malı kullanarak üretim yapan sanayicileri bir çatı altında etkin bir şekilde toplamak, işbirliğini ve dayanışmayı tesis etmek, sektörün ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ve çözümleri üzerinde çalışmalar yapmak, amaçlarıyla 2003 yılında Mustafa Açıkalın’ın kurucu başkanlığında kurulmuştur.

Yassı çelik sektöründe meydana gelen gelişmeler ışığında YİSAD’ın kurulduğundan bu yana yaptığı faaliyetleri şöyle sıralanabilinir;

-YİSAD’ın girişimleri sonucu yassı çelik ithalatındaki gümrük vergileri yeniden düzenlenmiş ve uygulanmakta olan kota sisteminden vazgeçilmiş, böylelikle sektörde oluşan haksız rekabet ve fiyat oluşumunda ki olumsuz etkiler bertaraf edilmiştir.

-Ereğli Demir Çelik Fabrikasının özelleştirilme süreci çok yakından takip edilmiş ve oluşturulan ortak girişim grubuna destek verilmiştir.

-TSE uygulamalarının yassı çelik ithalatında yarattığı sorunlar YİSAD’ın girişimleri sonucunda düzeltilmesi sağlanmıştır.

-Her iki yılda “Çelik Toplantıları” düzenlenerek sektörün bütünü bir araya getirilmeye çalışılmış, sektörün ekonomideki gücü ve aktivitesinin artmasına katkı sağlanmıştır.

-Her yıl altı ayda bir “İl Toplantıları” tertip edilmiştir. Bu toplantılarla sektördeki sosyal dayanışmanın arttırılmasına katkı verilmiş ve toplantı yapılan İl hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmiştir.

Bu ve buna benzer faaliyetlerini bu yıl arttırarak devam etmekte olan YİSAD “Çelik Sektörü” nde bulunan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi için çok önemli bir oluşuma ön ayak olmuştur.

Sektörümüz ve Ülkemiz gelişip büyüdükçe YİSAD da gelişecek ve nice yıllar faaliyet ve hizmetlerine devam edecektir.